Magyar Kardiológusok Társasága On-line

Alternatív szívgyógyászati kezelések, Kiemelt orvosok

Telefon: Fax: Kulcsszavak: szívelégtelenség, reszinkronizációs kezelés, implantálható kardioverter-defibrillátor, pacemaker Keywords: heart failure, resynchronization therapy, implantable cardioverter-defibrillator, pacemaker A szívelégtelenség magas prevalenciájú, a gyógyszeres terápiában tapasztalható fejlődés ellenére is rossz prognózisú betegség.

A reszinkronizációs terápia bi - ventrikuláris pacemakerrel az intraventrikuláris vezetési zavarral szövődött sú - lyos szívelégtelenség számos klinikai tanulmányban bizonyított hatékonyságú kezelési módja. Hazai kutatók a reszinkronizációs kezelés optimalizálásának területén számos esetben nemzetközileg is jelentős eredményeket értek el. Expanding indications of cardiac resynchronization therapy, Hungarian experience and opportunities.

Congestive heart failure is still highly prevalent, has a poor prognosis despite advances in medical treatment. Cardiac resynchronization with biventricular pacing is a proven therapeutic modality to treat severe heart failure associated with intraventricular dyssynchrony.

Dr. Keller Judit

Hungarian researchers continue to contribute with advances of international significance to the field of optimization of cardiac resynchronization therapy.

Areszinkronizációs kezelés CRT biventrikuláris pacemaker vagy implantálható kardioverter-defib - rillátor ICD segítségével az intraventrikuláris vezetési zavarral szövődött súlyos szívelégtelenség hatékony kezelési módja, amely ma már Magyarországon is rutinszerűen alkalmazott eljárás az elektrofiziológiai központokban. A közelmúltban publikált vizsgálatok olyan új betegcsoportokat azonosítottak, amelyeknél a módszer hatékony lehet, így az európai ajánlások frissítésére is sor került 1.

A CRT széles körű alkalmazása során számos kérdés merül fel nem reagáló betegek magas száma, implantációs szövődmények stb. A hazai kutatók alternatív szívgyógyászati kezelések a re - szinkronizációs kezelés mechanizmusának tisztázása, valamint alkalmazásának optimalizálása terén.

A szívgyógyászat a helyes választás

Elektromos és mechanikus disszinkronia szívelégtelenségben Strukturális szívbetegségben az ingerképző- és ingerületvezető rendszer gyakran érintett, amely a brady- és tachyarrhythmiák rizikóját növeli. Szívelégtelenségben a csökkent pumpafunkciót a társuló intraventrikuláris Cardiologia Hungarica ; alternatív szívgyógyászati kezelések : 2 vezetési zavar tovább rontja. Az időben elhúzódó kamrai elektromos aktiváció a falmozgások disszinkroniáját okozza: csökken a kontraktilitás, a diasztolés telődési idő, súlyosbodik a mitrális regurgitáció.

szívritmuszavar magas pulzus

Az elektromos és mechanikus funkciózavar mértéke között korreláció áll fenn, egyes szívelégtelen betegeknél azonban keskenyebb QRS esetén is jelentkezhet mechanikus aszink alternatív szívgyógyászati kezelések rónia elektromechanikai uncoupling 2. Számos klinikai tanulmány, többek között a VESTvizsgálat is igazolta, hogy a QRS időtartamának növekedésével arányosan növekszik a szívelégtelen betegek mortalitása: ms-ot meghaladó QRS-időtartam esetén a mortalitás rizikója ötszörös a 90 ms-nál rövidebb időtartamhoz képest 3 Reszinkronizációs eszköz implantációja és működése A reszinkronizációs kezelést megvalósító atriobi vent - rikuláris pacemaker CRT-P három endokardiális úton beültetett elektróda jobb pitvar, jobb kamra, 1.

Reszinkronizációs kezelés transzvénásan beültetett atriobiventrikuláris pacemakerrel. Jobb pitvari, jobb kamrai, illetve a sinus coronarius egyik oldalvénájában elhelyezett bal kamrai elektróda segítségével végzett, optimális időzítésű stimulációval csökkenthető a pitvar-kamrai, a kamrák közötti, illetve a bal kamrán belüli disszink - ronia 2. A készülék és az elektródák beültetése a hagyományos pacemaker-implantációhoz ha - son lóan történik 1.

A reszinkronizációs rendszert gyakran defibrillátorral kombinálják CRT-Dmivel a súlyos szívelégtelen betegcsoportban a hirtelen szívhalál előfordulása is magasabb. A bal kamra ingerléséért felelős sinus coronarius elektróda sikeres implantációjához alapos szakmai felkészültség szükséges, ezért néhány éve még csak a nagyobb elektrofiziológiai központokban végezték a beavatkozást.

Az intraaortikus ballonpumpa kezelés szakápolói vonatkozásai

A vénás anatómia rendellenességei a transzvénás beültetést meghiúsíthatják, ek - kor az elektróda sebészi úton történő, epikardiális elhelyezése választható. Újabban a bal kamrai elektróda endokardiális beültetésével is kedvező eredmények születtek, mind pitvari transzszeptális, mind thoraco to - miából történő transzapikális megközelítésből Atriobiventrikuláris stimuláció segítségével optimális pitvar-kamrai, illetve kamrák közötti késleltetés állítható be, csökken a kamrai depolarizáció és repolarizáció időtartama 2.

A pozitív inotrop kezeléssel szemben a biventrikuláris stimuláció alternatív szívgyógyászati kezelések jellegzetessége, hogy az inot - Cardiologia Hungarica ; 42 : 3 1. Számos nagy nemzetközi klinikai vizsgálat igazolta a reszinkronizációs kezelés hatásosságát a szívelégtelenség tüneteinek mérséklésére, a mortalitás csök kentésére, valamint a reverz alternatív szívgyógyászati kezelések elősegítésére 1.

Reszinkronizációs kezelés indikációi A European Society of Cardiology és a European Heart Rhythm Association ben frissítette a re - szinkronizációs kezelés alkalmazására vonatkozó ajánlást 1.

A legalább 6 hónapos után követéssel tervezett vizsgálatokban egybehangzóan csökkent a bal kamrai végdiasztolés átmérő és javult a bal kamrai ejekciós frakció LVEF CRT hatására. A megfigyelések a CRT során észlelt jelentős, progresszív és fenntartott reverz remodelláció egyértelmű bizonyítékai. CRT alkalmazását megelőzően stabil gyógyszeres ke - zelés szükséges, implantáció csak erre refrakter tünetek esetén indokolt. Cardiologia Hungarica ; 42 : 4 2.

A betegeket aktív vs. Az első szívelégtelenség SZE miatti hospitalizációig, vagy a alternatív szívgyógyászati kezelések okból történt elhalálozásig eltelt idő jelentősen megnőtt alternatív szívgyógyászati kezelések aktív CRT-csoportban.

Az eszközös kezeléstől várható hatás ezen be tegcsoportban feltehetőleg a bal kamra reverz remo magas vérnyomásos depresszió del lációjának elősegítésével valósul alternatív szívgyógyászati kezelések. Reszinkronizációs kezelés pitvarfibrilláló betegeknél A randomizált CRT-vizsgálatok eddig döntően sinusritmussal bíró betegekre korlátozódtak.

Pitvarfibrillá - cióban PF az irreguláris kamrai ritmus a CRT hatékonyságát negatívan befolyásolhatja 3. Ugyanezen betegcsoportban, a CRT-vel kezelt szívelégtelen pitvar - fibrilláló betegeknél a mortalitás csökkenése csak ak - Cardiologia Hungarica ; 42 : 6 3. Pitvarfibrilláció során a reszinkronizáció hatékonysága csökken: a változó pitvar-kamrai átvezetés miatt az esetek egy részében fúziós ütések figyelhetőek meg.

Az irreguláris kamrai ritmus, valamint a kisebb arányú biventrikuláris stimuláció rosszabb hemodinamikai hatást eredményez kor volt a sinusritmusban levő betegekhez hasonló, ha az AV-csomó ablációját a CRT-eszköz implantációját követően rövid időn belül elvégezték. E megfigyelésen alapuló adatokat randomizált, kontrollált tanulmányokkal kell majd igazolni A kamrák gyakorlatilag teljes pacemaker általi aktivációja javasolt permanens PF-ben a klinikai haszon maximalizálása és a prognózis javítása érdekében ez általában teljes pitvar-kamrai blokk létrehozását igényli az Alternatív szívgyógyászati kezelések ablációja révén, mivel a kamrák gyógyszeres frekvenciakontrollja mind nyugalmi helyzetben, mind terhelés során gyakran elégtelen.

Reszinkronizációs kezelés szívelégtelen, hagyományos pacemaker-kezelésre szoruló betegeknél Számos retrospektív és kisebb prospektív vizsgálat meg alternatív szívgyógyászati kezelések bizonyították, hogy súlyos balkamradiszfunkció, NYHA III funkcionális stádium és krónikus jobb kamra-csúcsi ingerlés esetén a rendszer kibővítése biventrikuláris stimulációt biztosító rendszerré klinikailag előnyös, a QRS-időtartamától függetlenül A béta-blokkoló kezelés megkezdése és az adag titrálása, amely szívelégtelen betegeknél indikált, csökkentheti a szívfrekvenciát és növelheti a pacemaker-stimuláció igényét.

CRT-D-kezelésben részesülő betegek ezt a megnövekedett igényt jobban tolerálhatják.

Please wait while your request is being verified...

Mi - vel a reszinkronizációs kezelés mindössze évtizedes múltra visszatekintő, viszonylag szűk betegcsoportnál alkalmazható, magas technikai felkészültséget igénylő beavatkozás, néhány éve jelentős korlátozó tényező volt hazánkban a referálások alacsony száma, valamint a centrumok korlátozott kapacitása ez mára jelentősen javult A CRT-P, illetve CRT-D készülékek alkalmazásának aránya területén igen nagy eltérések figyelhetőek meg hasonló gazdasági helyzetű országokban is, hazánk a középmezőnyben helyezkedik el.

A nagy nemzetközi reszinkronizációs klinikai tanulmányokban való részvételen felül hazai kutatók számos területen hozzájárultak a reszinkronizációs kezelés me - chanizmusának vizsgálatához, illetve a klinikai alkalmazás optimalizálásához.

reggeli kocogás magas vérnyomással

Jelentősebb eredmények születtek az alternatív reszinkronizációs kezelési módok összehasonlítása alternatív szívgyógyászati kezelések kamrai endokardiális, illetve sebészi transzapikális 17valamint az extraszisztolés bi - ventrikuláris stimuláció terén Elektrofiziológiai képalkotó, valamint intervencionális kardiológiai módszerek alkalmazásával magyar klinikusok elsőként végeztek elektroanatómiai térképezést transzszeptális bal kamrai endokardiális stimuláció során 19továbbá sikerrel alkalmaztak koronária stent-implantációt a bal kamrai elektróda rögzítésére e módszerrel a hosszú távú hatékonysági és biztonságossági adatok is igen kedvezőnek bizonyultak 4, A reszinkronizációs kezelés egyik leggyakoribb mellékhatása, a nervus phrenicus stimuláció elkerülése érdekében alkalmazott minimálisan invazív elektróda repozíciót 21valamint a hosszabb időtartamú alternatív szívgyógyászati kezelések impulzus alkalmazását is hazai kutatók publikálták Elsőként írták le reszinkronizációs kezelés alkalmazását szívtransz diéta magas koleszterinszint és magas vérnyomás esetén plantációt követő szívelégtelenségbenvalamint MRI-vizsgálat alkalmazását a sebészi epikardiális elektróda optimális pozíciójának meghatározására A reszinkronizációs kezelés folyamatos, automatikus op - ti malizációjában segíthet a bal kamrai térfogat monitorozása, amely biventrikuláris elektróda-konfigurációval impedancia-méréssel kivitelezhető A szívfrekvencia-restitúció analízise terheléses vizsgálatot követően a szív neuroendokrin szabályozásának egyik mérhető paramétere, amely alkalmas lehet a reszinkronizációs kezelés optimalizálására Hazai munkacsoport írta le az endothelin-rendszer változásait reszinkronizációs alternatív szívgyógyászati kezelések során 27 és kedvezőek a hazai tapasztalatok a betegek távmonitorozásával is Következtetések A reszinkronizációs kezelés megfelelő indikáció esetén kiemelkedő hatékonyságú.

A szívelégtelenség eszközös terápiájában tapasztalható fejlődés és a biztató klinikai adatok egyre szélesebb körben teszik lehetővé ezen eszközök alkalmazását e súlyos betegségben. A CRT hazánkban is elérhető, rutinszerűen alkalmazott eljárás, amely hozzájárul e rossz prognózisú betegcsoport hatékonyabb kezeléséhez. Irodalom 1. Mechanical left ventricular dyssynchrony in heart failure patients with narrow QRS duration as assessed by three-dimensional speckle area tracking strain.

Long-term experience with coronary sinus side branch stenting to stabilize left ventricular electrode position. Alternative method for cardiac resynchronization: transapical lead implantation. Cardiac-resynchronization therapy for the prevention alternatív szívgyógyászati kezelések heart-failure events. Cardiac-resynchronization therapy for alternatív szívgyógyászati kezelések heart failure.

magas vérnyomás betegség latinul

The European cardiac resynchronization therapy survey. Cardiac re - synch ronization in patients with atrial fibrillation: a metaanalysis of prospective cohort studies. Effect of longterm resynchronization therapy on left ventricular alternatív szívgyógyászati kezelések in pacemaker patients upgraded to biventricular devices.

Electrophysiologic practice in Hungary. Extrasystolic sti - mulation with bi-ventricular pacing: an acute haemodynamic evaluation. Usefulness of electro - anatomical mapping during transseptal endocardial left ventri - cular lead implantation.

Stabilization of the coro - nary sinus electrode position with coronary stent implantation to prevent and treat dislocation. Minimal invasive coronary sinus lead reposition alternatív szívgyógyászati kezelések for a magas vérnyomás módszere nem treatment of phrenic nerve stimulation.

Successful cardiac resynch - ronization therapy after heart transplantation. Magnetic resonance imagingbased biventricular pacemaker upgrade. Determination of left vent - ri cular volume changes by intracardiac conductance using a biventricular electrode configuration. Europace ; 8: Merkely B, Roka A. Assessment of heart rate recovery after exercise stress test: implications for cardiac resynchronization therapy.

Hosszú távú biventrikuláris reszinkronizáció hatása az endothelin rendszerre. Pacemaker-implantált betegek telekardiológiai utánkövetése Hazai tapasztalatok a Home Monitoring rendszerrel. Cardiol Hung ; Cardiologia Hungarica ; 40 :