Hypertonia és Nephrologia

Autonóm hipertónia

autonóm hipertónia

A fertőzés nemcsak a tüdőt, hanem más szerveket, így a vesét is megbetegíti. A Covidfertőzés és a vese kapcsolata kétirányú.

autonóm hipertónia

Egyfelől a Covidfertőzés az esetek felében-háromnegyedében vesekárosodást okozhat, amelynek következményei proteinuria, haematuria és akut veseelégtelenség lehetnek. Az akut veseelégtelenség etiológiája multifaktoriális.

autonóm hipertónia

Kiemelt szerepe van a vírus által okozott direkt proximális tubulussejt-károsodásnak, a szepszis által okozott hemodinamikai zavarnak, a citokinviharnak és a hypercoagulabilitásnak. A vírus a proximális tubulusok, illetve podocyták ACEreceptorához kötődve hatol be a sejtbe, majd a vírus a lysosomákban szaporodik, és károsítja a sejteket. A szövettani képet az akut autonóm hipertónia necrosis és az akut interstitialis nephritis jellemzi.

autonóm hipertónia

Kritikus állapotú betegekben az akut veseelégtelenség a mortalitás meghatározó prediktora. Másfelől a krónikus vesebetegek, külö nö sen a vesetranszplantált autonóm hipertónia dialíziske zelésben részesülők esetében, gyengült im munvédekezésük következtében, je lentősen fokozott mind a megfertőződés, mind a mortalitás rizikója.

Navigációs menü

Hemo dia lizáltak ese autonóm hipertónia ben a kis csoportos mentőszállítás és a közös térben történő kezelés miatt a fertőzés futótűzként terjedhet. Elengedhetetlenek a preventív, korlátozó intézkedések és a fertő zöt tek kohorsz izolációja a tömeges in fekció elkerülése érdekében.

Magyarországon min den fertőzött dializált vagy transzplantált beteget fel kell venni a kijelölt járványosztályra.